Česká verze English version
CKP Chrudim

Vážení obchodní partneři a zákazníci.
Dne 15.11.2019 nám díky povětrnostním vlivům spadl strop v prodejně v Chrudimi, Průmyslová 7. Nyní budeme fungovat v omezeném režimu, ale i tak se bude snažit plnit Vaše přání. Prodejna je uzavřena ale prodej bude probíhat ve vedlejším skladu.
Děkujeme za pochopení.

Dotazník spokojenosti zákazníka

Spokojenost zákazníků s našimi produkty je pro nás jako dodavatele důležitá. Tento dotazník je nástrojem monitorování Vaší spokojenosti s naší službou a jako zákazník jeho vyplněním dáváte zároveň souhlas společnosti CKP Chrudim a.s. k internímu využití dat v něm uvedených.

Kliknutím prosím označte svou volbu nebo hodnocení číslovaných kritérií. Zvolíte-li volbu „Přání nebo stížnost“, uveďte je prosím podrobně textem do rámečku pod dotazníkem!Standard: ISO 9001

Hodnocení se týká:

CELKOVÝ DOJEM Ano Ne
Doporučil(a) byste služby CKP Chrudim a.s. Vaším partnerům?
NABÍDKA od dodavatele Souhlasím Nesouhlasím Přání / Stížnost
1. Informace o produktu mi byly poskytnuty beze zbytku, srozumitelně a včas
2. Nabídku jsem obdržel od konkrétního obchodního referenta dodavatele, jehož kontakt mi je znám
3. Před uzavřením smlouvy jsem byl seznámen s obchodními podmínkami dodavatele a platným reklamačním řádem
4. Smlouva s dodavatelem měla všechny náležitosti a byla uzavřena v souladu s mým požadavkem
SMLOUVA a její plnění dodavatelem Souhlasím Nesouhlasím Přání / Stížnost
5. Dodavatel přezkoumal smlouvu a vyhověl všem mým požadavkům na její realizaci
6. Pokud byly v průběhu realizace uplatněny změny smlouvy, stalo se tak po dohodě zákazníka a dodavatele
7. Reklamace dodávky při převzetí (druh a množství zboží) nebyla nutná. Pokud byla, postupovala CKP v souladu se standardní nabídkou a napravila nedostatky ve shodě se vzájemnou dohodou.
8. Dodavatel si nevyžádal případný souhlas zákazníka s dodáním neshodného produktu. Zákazník nezjistil neshodu dodaného produktu při dodání
9. Uvolnění produktu dodavatelem proběhlo v řádném smluvním termínu po mém schválení. Předání zákazníkovi mělo všechny náležitosti a proběhlo standardním způsobem v souladu s mým požadavkem
Podněty ke zlepšování, přání a stížnosti
10. Uvítáme Vaše připomínky ke kvalitě našich služeb. Děkujeme!Vysvětlivky:

Ad 1) Ve smyslu článku 7.2.1-7.2.3 normy ISO 9001:2008 zde zákazník hodnotí dodavatele, jak splnil jeho požadavky nebo obecné očekávání na produkt při dodání a po dodání

Ad 2,3) Ve smyslu článku 7.2.3 normy ISO 9001:2008 zde zákazník hodnotí způsob komunikace s dodavatelem v průběhu realizace produktu. Dodavatel preferuje osobní kontakt zákazníka prostřednictvím konkrétního obchodního referenta. Toto hodnocení slouží dle článku 8.2.3 a 8.2.4 jako podkladem pro zlepšování

Ad 4-7) Ve smyslu článku 7.2.2 normy ISO 9001:2008 zde zákazník hodnotí výsledek přezkoumání smlouvy a zohlednění změn smlouvy v průběhu plnění. Dodavateli toto hodnocení slouží k ověření vlastní schopnosti plnit požadavky ve smyslu článku 8.1 a 8.2.1. Dodavatel preferuje to, aby změny smlouvy proběhly vždy ve shodě s požadavkem zákazníka

Ad 8) Toto hodnocení má odpovědět, zda dodavatel porušil pravidlo, které mu přikazuje jednat vždy v zájmu zákazníka, nejlépe s jeho předchozím souhlasem. Pokud dodavatel toto pravidlo z jakéhokoli důvodu porušil, zákazník svou odpovědí vyjadřuje, že jednání dodavatele proběhlo v jeho zájmu a plnění smlouvy nehodnotí jako neshodu při dodání. Pro dodavatele je výskyt takového případu signálem k nápravným opatřením.ve smyslu článku 8.5.2

Ad 9) Ve smyslu článku 7.1 a 8.2.4 normy ISO 9001:2008 zde zákazník obecně hodnotí svou spokojenost s realizací produktu dodavatelem a potvrzuje svoje schválení způsobu realizace, tedy soulad plánu realizace produktu, aplikovaného dodavatelem se svými požadavky a svým očekáváním

V části dotazníku „Podněty ke zlepšování, přání a stížnosti" má zákazník možnost vyjádřit se k jakékoli oblasti spolupráce s dodavatelem, případně formulovat připomínky k činnosti dodavatele, které nejsou předloženy v odpovědi na výše uvedené otázky.

Děkujeme za spolupráci.