CAD / CAM

HSMWorks je od základu navržen pro práci v systému SolidWorks® a rozšiřuje prostředí parametrických sestav do CAM oblasti. Uživatelé systému SolidWorks® pracující se systémem HSMWorks se budou cítit jako doma a budou schopni vytvořit velmi kvalitní dráhy nástroje během několika minut. Noví uživatelé s výhodou využijí bezkonkurenčních 2D a 3D CAD možností systému SolidWorks v oblasti konstrukce, nyní rozšířené i o CAM oblast. Toto spojení zajistí lepší kvalitu výrobků při zkrácení času pro vývoj.

S HSMWorks získáte:

 • požadovaný CAM systém HSMWorks plně integrován v systému SolidWorks
 • požadovaný CAD systém SolidWorks
 • za jednu nákupní cenu plně pokryty dvě oblasti, jak CAD, tak i CAM
 • za jednu cenu ročního aktualizačního servisu opět pokryty dvě oblasti, jak CAD, tak i CAM
 • plovoucí licence v základní ceně systému
 • jednotné prostředí přinášející výhody:
 • nejnovější technologie v oblasti frézování
 • adaptivní obrábění
 • jednoduché ovládání, rychlé zpracování a výstupy na profesionální úrovni
 • potřebný support schopný řešit vaši problematiku (CAD i CAM)

Jednotné prostředí přinášející výhody

 • společné školení
 • lepší, 100% zastupitelnost pracovníků
 • odpadající převody dat. Naprostá spolehlivost provázání konstrukce s technologií

 

Začlenění do SolidWorks

Integrace systému HSMWorks do systému SolidWorks je zdařilá, uživatel se pohybuje v jednom systému a přechody mezi jednotlivými režimy (skica, model, technologie atd.) jsou přirozené. Operace obrábění lze generovat nejen pro díl, ale také pro sestavu. To s sebou přináší plno výhod, od definice polotovaru, držáků, stolu atd. při obrábění, až po asociativitu operací vůči obráběné geometrii v SWx vytvořené nebo do SWx importované. Generování dráhy nástroje v sestavě přináší výhody v tom, že samotný soubor s modelem není operacemi dotčen, tedy je to stále jen CAD model bez technologie.

Cad Cam Solid Works 01

Efektivní a bezpečné hrubování

Hrubovací operace je nejdůležitější z celého procesu obrábění a to ze dvou důvodů:

 • Je to první operace v procesu, na které jsou ostatní operace závislé.
 • Odebírá téměř veškerý nepotřebný materiál, to znamená odstraňování velkého množství materiálu.

V praxi to znamená, že pokud má být hrubovací operace efektivní, tak musí:

 • Odebrat co nejvíce nepotřebného materiálu v co nejkratším čase,
 • být samotné obrábění bezpečné (zamezit přetížení a tím poškození nástroje/obrobku),
 • připravit povrch pro další obrábění menšími nástroji.

Jsou to „jen“ tři požadavky, ale do nedávné doby bylo velmi těžké těmto požadavkům dostát, a to z principu, jak byly dráhy nástroje vytvářeny. Díky Adaptivnímu obrábění jsou splněny první dva body: Odebrání nepotřebného materiálu v co nejkratším čase a Bezpečné obrábění.
Adaptivní hrubování nám splní i třetí požadavek a to pomocí Redukce kroku.

Cad Cam Solid Works 02
Cad Cam Solid Works 03

Zbytkové hrubování

Je velmi důležité rozlišovat

 • Zbytkové hrubování a
 • Zbytkové dokončování

Zbytkové dokončování je nalezení místa, kam se předchozí nástroj nedostal, a doobrobení takovýchto míst jedním přejezdem. Zbytkové hrubování také hledá místa kam se předchozí nástroj nedostal, ale pokud systém vyhodnotí, že je ponecháno příliš velké množství materiálu, které nelze odebrat pouze jedním přejezdem, tak pro to použije takový postup, který zajistí postupné odebrání ponechaného materiálu. Použije se například strategie kapsování atd.

Pro zbytkové dokončování platí podobná kritéria jako pro hrubování, jen s tím rozdílem, že se používá menší nástroj a již se neodstraňuje velké množství materiálu. Takže čas již většinou není tak důležitý jako skutečnost, že je nutné odebrat ponechaný materiál, aby dokončovací nástroje mohly bez potíží obrábět.

Cad Cam Solid Works 04
Cad Cam Solid Works 10

Dokončování

U dokončovacích operací nelze moc vymýšlet, neb nástroj musí kopírovat povrch, aby vznikl požadovaný tvar. Je jen otázkou jaké operace pro kopírování povrchu jsou vhodné a jaké se skutečně použijí. Dokončovací operace nyní nebudou podrobněji rozebrány, za zmínku snad jen stojí, že i v takovýchto operacích se s výhodou použije tečné najíždění/odjíždění a to jak v horizontální tak i ve vertikální rovině a pokud je to možné, tak odstranění ostrých přechodů v dráze nástroje.

Cad Cam Solid Works 05

Načisto D10R5

Cad Cam Solid Works 06

Zbytkové dokončování - D6R3

Speciální strategie/operace

Mezi speciální strategie/operace lze považovat všechny typy operací, které lze použít v různých případech a nastavit pro ně taková kritéria, aby výstup splňoval požadavky uživatele.

Cad Cam Solid Works 07

Optimalizace obrábění mělkých ploch - D6R3

Cad Cam Solid Works 08

Dokončení koutů - D6R3

Jednoduché a účinné

Některé systémy s výhodou inzerují jednoduché a intuitivní používání systému s výborným využíváním výkonů procesorů, tedy snížení času potřebného pro generování dráhy nástroje, jiné zase inzerují optimalizované dráhy nástroje, tedy snížení potřebného času a prodloužení životnosti nástroje při skutečném obrábění. HSMWorks v sobě spojuje oboje uvedené.

Program je napsán s využitím moderních prostředků, které umožňují s výhodou využívat 64bitovou architekturu a „hyper-threading“ (vícejádrové a víceprocesorové stanice), což se jednoznačně projeví snížením času, potřebného pro zpracování náročných úloh. Do toho spadá i manažer operací, kde lze jednoduše navolit, kdy a jaké operace mají být zpracovány a to třeba i na pozadí, čímž je možné se věnovat navazující technologii.

Program generuje optimalizované dráhy nástroje z hlediska nájezdů/odjezdů, přejezdů atd., a tak navolení optimalizovaných přejezdů je samozřejmostí. Ne nadarmo se systém jmenuje HSMWorks (High Speed Machining). Technologií pro efektivní hrubování je „Adaptivní obrábění“ které dokáže udržet „konstantní“ zatížení nástroje v průběhu obrábění, díky čemuž je možné jednoznačně zvýšit samotnou produktivitu procesu hrubování a dále i zvýšit životnost nástroje. Adaptivní obrábění je nejlépe zpracovanou hrubovací operací včetně zbytkového hrubování a redukce kroku jako příprava pro použití následujícího dokončovacího nástroje. Pomocí hrubovacích operací lze provádět automatické „zbytkové hrubování“ a pomocí dokončovacích operací lze provádět automatické „zbytkové dokončování“.

Ověření a výstup

Žádný CAM systém by nebyl úplný, pokud by nenabízel možnost ověření dráhy nástroje a samotný výstup pro určitý řídící systém. Vygenerovanou dráhu nástroje je možné prohlížet pomocí simulace a samotný proces obrábění pomocí verifikace. Verifikace umožňuje porovnávat obrobený díl s modelem, zobrazovat různé přídavky, odměřovat, provádět řezy atd. Samozřejmostí je, že verifikace hlídá nejen kolizi nástroje vůči dílu, ale také vůči držákům, stolu atd. Výstup je zajištěn pomocí sady standardních postprocesorů – Heidenhain, Haas, Siemens, Hurco, Fanuc, Fagor, Fadal, Acramatic, Mazac, Okuma a další, které lze uživatelsky modifikovat. Zručný uživatel může nejen modifikovat stávající postprocesory, ale může vytvářet své vlastní postprocesory dle potřeb. Za zmínku stojí i NC editor, který umí mnoho věcí zautomatizovat a hlavně bez problému vykreslit dráhu nástroje včetně verifikace a to i v případě ručně provedených změn. V NC editoru je začleněno i DNC propojení pro komunikaci s ŘS obráběcích center.

Cad Cam Solid Works 11

Verifikace hrubování

Cad Cam Solid Works 09

Verifikace hrubování - zajišťování přídavků vůči modelu pomocí řezů atd.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!